Durant els darrers mesos hi ha hagut força situacions de gent que s’ha vist obligada a treballar des de casa, sense cap de les condicions mínimes perquè la seva tasca es pugui considerar com a teletreball >