Les xarxes han contribuït a crear ciutadans mandrosos a l’hora de cercar informació. Seria bo que ens n’adonéssim i intentéssim corregir-ho. >