20/07/2021
Aquest gir inesperat de guió, ha servit per treure a la llum un personatge complex, com som tots, i situar-lo al lloc que ocupava el personatge taciturn, avorrit i poc interessant que havíem vist fins ara >