Ramon
Font

RAMON FONT i TERRADES (Granollers 1953).

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, és també Diplomat en Dret Internacional Públic per la Universitat d’Estrasburg, i en Dret Comunitari, i en Dret del Treball i la Seguretat Social. Ha exercit com a advocat durant més de 40 anys, període en el qual ha compaginat l’exercici de la professió jurídica amb les tasques d’editor, com a propietari d’una petita editorial independent. Avui, jubilat d’aquelles activitats,  és consultor sènior i President honorífic de BCN Legal Group.

En la vessant jurídica ha escrit els llibres “Guía Jurídica para el Comité de Empresa” (Ed. Fausi) i “El despido. Procedimiento, recursos y ejecución de sentencias” (Ed. Fausi), així com nombroses monografies, entre les que destaquen “La regulaciones del despido en el E.T. y la perturbación mental transitoria como circunstancia eximente en las causas de despido disciplinario” (La Ley), “El Contrato eventual tras la Reforma Laboral”, “Un análisis de la reforma laboral con fundamento en la desregulación normativa de la ordenación salarial y su sustitución por la potenciación de la negociación colectiva”, “La autonomía colectiva de los sindicatos”, “Los sindicatos en la administración de la Seguridad Social y la Asistencia Social” i “La incidencia de la revalorización automática de la pensión media por el efecto de sustitución en la evolución futura de las pensiones del sistema de la Seguridad Social”.

En la vessant literària ha publicat dues novel·les en castellà “Vivir sin ti” (Ed. Granollers) i “La metástasi” (Ed. Granollers) i dues en català “La memòria del silenci”(Actéon Editorial) i “Aquell dia era dilluns” (Actéon Editorial). Actualment té en fase d’edició el llibre de relats “La dimensió desconeguda i altres relats” i les novel·les "Al nord de Groenlàndia" i "Sota el cel de París"

És col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació, on publica articles amb regularitat, tant de temàtica jurídica com de caire social o d’actualitat. També desenvolupa la seva activitat com a ponent i conferenciant, convidat per diverses entitats i institucions.

Entre altres càrrecs ha estat Diputat de la Junta de Govern del Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Granollers, vocal de la Comissió Executiva Provincial de l'INSS, regidor de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Granollers i President del BM Granollers.

 

 

 

 

Ramon font