El més probable, es que, enfront del que ens ve al damunt, siguem només serfs obedients, i d’obediència anticipada, que és el que requeriran aquestes noves formes de govern que s’albiren. >