Subscriu-te al blog
Últim article publicat
02/12/2023
EL FUTUR DE L’ADVOCACIA: LA TRANSFORMACIÓ NECESSÀRIA CAP A DESPATXOS MÉS GRANS I INTEGRATS
L’advocat assegut a la butaca del seu despatx esperant la visita del client a la tarda, i assistint a judicis als matins, és en vies d’extinció.

En una era marcada per la digitalització i els ràpids canvis tecnològics, cap sector es troba immune a les transformacions inevitables que es produeixen, i el món jurídic no és una excepció. Els despatxos d'advocats es troben enmig d'un profund canvi estructural que els obliga a adaptar-se per sobreviure. Cada vegada és més evident que els advocats tradicionals, amb una visió més conservadora, es veuran obligats a adaptar-se als nous paradigmes de la professió, si no volen desaparèixer o convertir-se en simples advocats d’ofici, on difícilment es podran guanyar la vida, atesa la massificació que hi haurà. Les forces del canvi no només provenen dels avenços tecnològics, sinó també d'una creixent —i diferent— demanda per part dels clients, vers serveis més amplis i integrats. Els advocats que vulguin sobreviure han d’abordar les demandes i les expectatives emergents d'un mercat legal cada cop més competitiu i diversificat. L’advocat assegut a la butaca del seu despatx esperant la visita del client a la tarda, i assistint a judicis als matins, és en vies d’extinció.

En el passat, els despatxos d'advocats —els d’aquells que he assenyalat abans— podien operar amb èxit en un àmbit més petit i localitzat, oferint serveis especialitzats en àrees concretes del dret. No obstant això, els temps han canviat i la globalització, juntament amb l'augment de la complexitat legal, exigeixen una resposta més àgil i versàtil. En aquest context, i com a primer paradigma, els despatxos es troben sotmesos a la pressió de guanyar dimensió per afrontar aquesta nova realitat. L’advocat tradicional, si vol subsistir, s’ha de plantejar urgentment realitzar canvis significatius en la seva forma de fer negocis. I, al meu entendre, l’única manera possible és créixer.

En un context empresarial en constant transformació, la dimensió dels despatxos d'advocats esdevé crítica per a la seva supervivència. Per aconseguir una dimensió suficient per ser competitius, els despatxos d'advocats han de transcendir les seves àrees de pràctica tradicionals. Incorporar altres serveis essencials per a les empreses, com els gestors, economistes, financers, etc., permet una oferta més completa i atrau una clientela més àmplia La consolidació, sigui a través de compres o fusions, es presenta, per a tant, com una opció lògica per als despatxos d'advocats que busquen créixer i ser competitius en un mercat cada vegada més agressiu. La suma de recursos, coneixements i experiències pot resultar clau per mantenir-se ben posicionat en aquest panorama canviant. Un despatx gran pot oferir no només més gamma d'especialitats legals —o paralegals, però també del tot necessària per l’empresa—, sinó també una presència geogràfica més àmplia per atendre totes les necessitats que sorgeixen en un món globalitzat.

En conseqüència, doncs, suara, el sector legal s'enfronta a un entorn altament dinàmic i competitiu, on la dimensió dels despatxos és cada vegada més crucial per a la seva supervivència. La tendència actual indica que la consolidació, sigui a través de compres o fusions, com he dit abans, és una estratègia clau per als despatxos que volen mantenir-se competitius en aquest nou panorama.

No obstant això, guanyar dimensió no és l'única resposta. També és essencial la inversió, no solament en les compres d’altres despatxos, sinó també, especialment, en tecnologia. L'automatització i la intel·ligència artificial ja estan transformant la manera en què es duen a terme moltes tasques legals rutinàries. Els despatxos que adopten tecnologies emergents, com la intel·ligència artificial per a la recerca legal, l'automatització de processos i la gestió de casos, estan millor posicionats per adaptar-se als canvis i oferir serveis més eficients i innovadors. La implementació de plataformes digitals també facilita la comunicació segura amb els clients i agilitza les operacions internes.

Endemés, per mantenir-se competitius en aquest entorn canviant, els despatxos d'advocats han de ser més proactius en la diversificació dels seus serveis. No només es tracta d’oferir serveis legals, sinó de comprendre les necessitats globals de les empreses. La incorporació de serveis complementaris, com els que antecedentment he esmentat, pot resultar crucial. Aquesta integració permet als despatxos oferir solucions més completes als clients, abordant no només les qüestions legals sinó també les consideracions empresarials i financeres. Aquesta integració no només contribueix a l'ampliació dels ingressos, sinó que també millora la fidelització dels clients, en proporcionar-los solucions més completes i integrades.

En resum, els advocats tradicionals estan en un forcall, en un moment de transició. La seva supervivència en un món legal en constant evolució dependrà de la seva capacitat per adaptar-se als canvis que determinaran el seu futur. Incorporar tecnologies innovadores, créixer en dimensió i diversificar els seus serveis. La dimensió, sigui a través de la consolidació o la inversió en tecnologia, juntament amb la diversificació dels serveis, són passos crucials per afrontar els reptes d'aquesta nova era. La transformació és inevitable, i aquells que opten per la modernització, la diversificació i la col·laboració emergiran com a actors destacats en aquest nou paradigma legal. En canvi, aquells que es resisteixin al canvi poden trobar-se que perdin qualsevol mena de rellevància, en un futur no molt llunyà.

Ramon Font Terrades

www.ramonfont.cat