I mentre la miri, que recordi que els deutes sempre es paguen. Per més que algú tingui la temptació de pensar que el deute públic extern dels països no s’haurà de pagar, perquè tot són crèdits digitals entre estats que mai es materialitzaran, la realitat és que no és així. Els deutes d’una manera o altra sempre s’acaben pagant, i els deutes institucionals sempre els acaben pagant els mateixos. >