Articles de divulgació jurídica
26/05/2021
L’indult és una mesura de gràcia que no és gens nova, atès que ve d’una llei que data del 1870, ni és gens extraordinari, ans al contrari, des de 1996 fins avui, el govern espanyol n’ha concedit un total de 10.652 >
Una de les poques coses positives que va tenir l’anomenat judici del procés va ser la seva retransmissió integra i en directe >
L’any 2002 va entrar en vigor la Llei 34/2002 de 11 de juliol, anomenada Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), que ve a regular l'operativitat i presència de pàgines web a Internet >
Les xarxes socials cada dia tenen més presència i importància en la nostra vida quotidiana i el que es diu en elles, sigui de manera conscient o inconscient, moltes vegades acaba tenint més transcendència de la que el seu autor s’hagués pogut imaginar quan inicialment ho va escriure. >
En el importante y conflictivo tema de la huelga, sin duda una de las cuestiones más confusamente planteadas y resueltas tanto por la Doctrina como por la Jurisprudencia es el tema de a quien corresponde la titularidad del derecho de huelga, centrado básicamente en saber si esta titularidad es individual y pertenece por tanto a los concretos trabajadores o por contra si se trata de una titularidad colectiva y pertenece por tanto a los sujetos colectivos que los representan. >
Tots hem rebut alguna vegada, i fins i tot potser n’hem enviat, correus electrònics en els que hi ha de manera ben visible l’adreça d’altres destinataris, bé sigui al text del propi missatge després de successius reenviaments sense >