25/06/2021
Tot aquest obscurantisme numèric i aquesta submissió al sistema és el que ha comportat, com no pot ser d’altra manera, la pèrdua de popularitat que els sindicats han patit en els últims anys. >
El més probable, es que, enfront del que ens ve al damunt, siguem només serfs obedients, i d’obediència anticipada, que és el que requeriran aquestes noves formes de govern que s’albiren. >