És probable que en pocs anys es produeixi una creixent concentració de capital en benefici d’unes quantes corporacions oligopolistes que es quedaran la majoria de la quota de mercat >