Articles de divulgació jurídica
Tots hem rebut alguna vegada, i fins i tot potser n’hem enviat, correus electrònics en els que hi ha de manera ben visible l’adreça d’altres destinataris, bé sigui al text del propi missatge després de successius reenviaments sense >
La crisis económica, y fundamentalmente la del sector de la construcción, puso en tela de juicio un impuesto que hasta aquel momento parecía incuestionable: la denominada plusvalía municipal, que perciben los Ayuntamientos en las transmisiones (sean del tipo que sean: compra venta, herencia, donación, etc.) de bienes inmuebles y que, técnicamente, debería gravar el incremento de valor de los terrenos urbanos. >
El títol d’aquest article, per definir exactament el que vull explicar, no era fàcil de posar en poques paraules. Per ser més exacte, el que hagués hagut de dir era: “Alerta amb treure diners del banc i guardar-los a casa, perquè Hisenda, al cap d’un temps, podria quedar-se’n la meitat”. >