Pensaments
La millor manera d'educar per enfrontar-nos a la vida no és ensenyar a memoritzar, sinó ensenyar a pensar, escoltar, discutir, i dialogar