Noticies
22/12/2022
AVUI: TOMÀS MOLINA

Espectacular, en el sentit més ampli del mot. En Tomàs, no només és un gran especialista en el tema del canvi climàtic, que és del que ens va parlar, sinó que endemés, és un gran comunicador i una persona amb un gran sentit de l’espectacle, tal com tots els assistents al Debat van poder apreciar a bastament.

Dotat d’un discurs potent, però alhora àgil i dinàmic, aconsegueix despertar l’interès per allò que explica, no tan sols a aquells que ja en tenen, sinó, fins i tot, per a les persones que, a priori, hi poden tenir un interès relatiu. I en aquest sentit, és important destacar que, malgrat que el tema objecte del Debat té uns rivets obscurs, amb uns escenaris de futur preocupants, tant per les seves conseqüències en el medi ambient com en la societat, i el fet que el canvi climàtic tingui un impacte que, previsiblement, anirà en augment i afectarà la gran majoria dels sectors productius, com el turisme, l’agricultura i la producció d’aliments, el seu missatge transmet optimisme, sobretot de cara a les noves generacions, la qual cosa, en uns moments tan torbadors, és d’agrair.

Tanmateix, val a dir també que la seva manera de comportar-se a l’escenari i el fet de ser un gran conversador,  facilita extraordinàriament la labor del conductor del Debat, la qual cosa sempre és molt valorable.

Però el que cal destacar sobre manera és l’empatia que mostra en les distàncies curtes i la seva proximitat i naturalitat amb la gent, tot i que, sens dubte, ha de ser difícil per una persona com ell, atès que el seu perfil públic el fa fàcilment reconeixible per a tothom, vagi on vagi arreu del territori. Aquesta qüestió la van poder copsar molts dels assistents al Debat que, tant abans de començar, com sobretot en acabar, s’hi van acostar i van poder-hi xerrar i intercanviar comentaris i opinions sense cap mena de recança.

Tot plegat, doncs, un personatge extraordinari, en Tomàs Molina. Un home que no té res a veure amb la caricatura que n’havien fet al programa de TV3, Polònia. I els qui el vau poder tractar, segur que vau quedar convençuts que, més aviat, és tot el contrari.