Articles de divulgació jurídica
Com en les millors èpoques de les lleis d’acompanyament, el govern de l’estat va tancar l’any 2012 aprovant tot un reguitzell de lleis...

Com en les millors èpoques de les lleis d’acompanyament, el govern de l’estat va tancar l’any 2012 aprovant tot un reguitzell de lleis, algunes de les quals afectaran de manera ben substancial el conjunt de la població. D’entre elles, pel seu abast, sens dubte una de les més importants és la que fa referència a la prestació de jubilació que, malgrat que el nucli cabdal del seu text ja s’havia aprovat l’any 2011, ara s’ha aprovat el seu desenvolupament als efectes de la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2013.
De l’esmentada norma legal (Reial Decret 1716/2012), que s’aplicarà de manera progressiva fins al 2027, cal destacar-ne les modificacions de les pensions de jubilació, l’augment de l’edat de jubilació als 67 anys i la modificació del sistema de càlcul de la base reguladora i els percentatges aplicables per calcular la quantia de la pensió. Tot això comportarà, fonamentalment, que ens jubilem més tard i que cobrem menys de prestació.
En quant a l’augment de l’edat de jubilació, el que es disposa és que s’augmentarà un mes per cada any durant els sis primers anys d’aplicació de la mesura (és a dir, fins al 2019) i, a partir de llavors, l’augment serà de dos anys per any fins arribar als 67 (d’edat de jubilació) durant l’exercici de 2027. Pel que fa al període de cotització, en relació a la jubilació ordinària, es preveu que augmenti dels 35 als 37 anys (amb pèrdua d’un 2% per cada any que falti), amb un increment de sis mesos cada dos anys. No obstant, si l’interessat acredita un mínim de 38 anys i 6 mesos de cotització, s’aplicaran uns coeficients reductors i, quan tingui més de 65 anys i menys de 67, podrà gaudir de la totalitat de la prestació de jubilació. Pel que fa al període contemplat per elaborar el càlcul de les pensions, aquest s’amplia de 15 a 25 anys. En aquest cas s’augmentarà el càlcul un any per cada any fins al 2022.
Però que ningú es pensi que això serà definitiu ni tan sols durador en el temps. Malauradament em sembla que no trigarem pas gaire a tornar a tenir novetats en aquest assumpte. Per una part, si més no pel que fa referència al tema de les jubilacions anticipades i parcials, de les quals la mateixa norma legal que comentem n’ha decretat la suspensió per un període de tres mesos, durant els que, teòricament s’ha de negociar amb els agents econòmics i socials la seva modificació que, molt possiblement, passarà, primerament, per elevar l’edat per acollir-se a aquest tipus de prestacions, per, posteriorment, caminar vers la seva progressiva desaparició. Però per altra part, i això seria el més dur, si es fa cas del que marca Europa (en línea al que està passant a Portugal) molt probablement mes endavant veiem noves modificacions en forma de encara més reducció en la quantia de les prestacions.