Articles de divulgació jurídica
Coneixem popularment amb el nom de testament vital allò que tècnicament es denomina, segons la Comunitat Autònoma, “Document de voluntats anticipades” o “Document d’instruccions prèvies”, i consisteix, bàsicament, en un escrit mitjançant el qual una persona fa una previsió, a través d’una declaració de voluntat, del què vol que es faci amb la seva vida en el cas d’una malaltia t >