Articles de divulgació jurídica
Cuando llegan los meses de julio y agosto que son aquellos en los que la población laboral concentra la mayor parte de los días de sus vacaciones, siempre suelen surgir dudas y problemas relativos al concepto laboral de su disfrute >
El passat mes de febrer de 2013 el Tribunal Constitucional va dictar una sentència, a propòsit de l’acomiadament d’un professor de la universitat de Sevilla, que introdueix elements nous al que fins ara s’havia emprat en relació a les facultats de l’empresari de vigilància i control del lloc de treball. >
Com en les millors èpoques de les lleis d’acompanyament, el govern de l’estat va tancar l’any 2012 aprovant tot un reguitzell de lleis... >